Oferujemy sprzęt gaśniczy zgodny z wymogami aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz prowadzimy przeglądy techniczne tych urządzeń.