Oferujemy opracowanie:

  • opinii i ekspertyz w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiektach,
  • ekspertyz technicznych,
  • audytu w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla firm,
  • opinii i ekspertyz w zakresie ustalania przyczyn pożarów.