Oferujemy opracowanie:

  • Oceny zagrożenia wybuchem dla obiektów, terenów i instalacji,
  • Ocenę ryzyka powstania wybuchu,
  • Dokumentu zabezpieczającego stanowiska pracy przed wybuchem.

Opracowane przez Naszą Firmę dokumenty są zgodne ze standardami określonymi przepisami prawa i normami w tym zakresie.