1. Opracowania:

  • ocena zagrożenia wybuchem,
  • dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem (ATEX),
  • opinie i ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów,
  • ekspertyzy techniczne w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej,
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • opinie i ekspertyzy w zakresie ustalania przyczyn pożarów.

2. Przeglądy i badania podręcznego sprzętu gaśniczego

3. Opracowywanie planów ewakuacji oraz znakowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w znaki ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

4. Organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie próbnych ewakuacji.

5. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.